Napsal :Google tabulky jako jednoduchá databáze

Jako úložiště dat jsem zvolil Google tabulku. Jde totiž velmi jednoduše upravovat i nezkušeným uživatelem. Díky kontingenčním tabulkám jdou z tabulek velmi jednoduše získávat specifická data a zobrazovat je například v grafech. Také zde není problém se zálohou. Tabulka má nastavené automatické zálohu v přednastavený čas.

Webová aplikace v Reactu

Webová aplikace je vytvořena v JavaScriptové knihovně React. Ta zajišťuje veškeré vykreslování a zpracování vstupů. Pro komunikaci s Google tabulkami využívám knihovnu google-spreadsheet

Zobrazování dat v tabulkách

Interaktivní výběrová menu

Pro snadný a rychlý výběr parametrů se menu neustále přizpůsobují danému výběru

Nasazení do provozu

Webová stránka běží uvnitř prohlížeče na dotykovém tabletu s Windows 10.

O mě

Jmenuji se Jakub Andrýsek, ale všichni mi říkají Kubo. Jsem programátor, elektronik a 3D modelář v Robotárně

Star
Užitečné odkazy